Mapa

Festival sa uskutoční v areáli letného kúpaliska Zlaté Piesky – Bratislava
(rekreačný areál okolo jazera Zlaté Piesky, diaľnica D1)